Individuele therapie

Waarom therapie?

Vaak worden moeilijkheden problemen doordat mensen niet goed weten wat ze nodig hebben en hoe ze hun moeilijkheden kunnen oplossen. Ze zitten vast in overlevingspatronen en zijn eerder aan het 'overleven' dan aan het 'leven'. Om die patronen te leren herkennen en te veranderen kun je terecht bij Psycholoog Montes.

Ik ga in de therapie die ik geef uit van Gestalttherapie en Ervaringsgerichte therapie.

image

Gestalttherapie

Gestalttherapie biedt je de mogelijkheid jezelf beter te leren kennen en bewuster in het leven te staan. Door in het hier en nu opnieuw je zintuigen te gebruiken kun je nieuwe oplossingen vinden voor problemen uit het verleden die nu nog steeds om aandacht vragen. Je leert de verantwoording te dragen voor wie je bent en wat je doet. Gestalttherapie kan en wil mensen niet veranderen, maar laat mensen meer zichzelf worden en groeien.

Ervaringsgerichte therapie

Ervaringsgerichte therapie gaat er van uit dat je in de therapiesessies nieuwe ervaringen opdoet die je helpen meer in contact te komen met wie je zelf bent. De ervaringen die je opdoet tijdens de therapie vormen de basis om deze ervaringen ook in het dagelijks leven toe te passen. Nieuwe ervaringen helpen je om overlevingspatronen te veranderen zodat je nieuwe manieren krijgt om met gebeurtenissen en moeilijkheden om te gaan.

Mensen leven in relaties. Zo zijn ze gemaakt en bedoeld. In de relatie met de ander krijgt je leven vorm. Maar in relaties kan het ook schuren of botsen. Niet alleen in partnerrelaties, maar ook in relaties tussen ouders en kinderen of werkrelaties kan het moeizaam gaan. Bij Psycholoog Montes kun je terecht wanneer je problemen ervaart in je relatie(s).

Ook wanneer er geen duidelijke problemen zijn in de relatie is het goed om de mensen met wie je samenleeft te betrekken bij de therapie. Zij zijn als het goed is betrokken bij je leven en kunnen je helpen om de veranderingen die je wilt bereiken ook vorm te geven. Daarom vind ik het belangrijk dat je partner bij de therapie betrokken wordt en bij één of meerdere gesprekken aanwezig is.